Aktuel udtalelse: Handel med Yemen

Opdatering vedr. sanktioner nederst:

Med Houthi-bevægelsens angreb på skibe i det Røde Hav er der kommet opmærksomhed på warfairs handel med virksomheder i Yemen.

warfair handler fortsat med varer fra Yemen fordi vi har gode partnere, der skaber indkomst og arbejde. Civilbefolkningen står i det FN kalder verdens største humanitære krise. Over 20 millioner yemenitter er afhængige af nødhjælp. Det er de lokale familier og virksomheder warfair hjælper, og vi mener handel er en værdig måde at hjælpe på. 

De lokale virksomheder warfair handler med ligger alle i Houthi kontrollerede områder (det nordlige Yemen) da den primære virksomhed, vi importerer fra ligger i hovedstaden Sana’a, og det er vanskeligt at operere på tværs af frontlinien. Kaffeproduktionen finder derudover sted i bjergene, som nu er kontrolleret af Houthi-bevægelsen. De primære kaffeleverandører vi køber fra tilhører den etniske minoritet, Ismailier, som historisk ikke har været involveret i konflikterne i Yemen. Houthierne er Zaydi.

De lokale virksomheder, vi handler med, betaler i lighed med alle andre virksomheder og internationale NGOer og organisationer, skat til den lokale administration. Det er ikke i konflikt med de nuværende sanktioner fra FN, EU og USA, som udelukkende er rettet mod enkeltpersoner.

warfair gennemfører en meget grundig due diligence proces for alle virksomheder, vi handler med i Yemen, og sikrer herunder at de ikke har direkte links til militante grupperinger og ikke er underlagt sanktioner. Alle virksomheder og varer godkendes af vores Etiske Komité. Alle informationer lægges åbent frem på www.warfair.world og vi har en klagemekanisme, hvis nogen finder, at der er grundlag for bekymring over de virksomheder, vi handler med. Vi har ikke modtaget nogen klager over de virksomheder, vi handler med i Yemen. 

Hvis der kan påvises koblinger mellem de virksomheder, vi handler med og militære aktører stopper vi med det samme. Hvis Houthierne opskalerer deres angreb både på skibe og nabolande, eller hvis der indføres generelle sanktioner mod Houthi bevægelsen, vil vi tage vores handel med varer fra Yemen op til genovervejelse sammen med vores bestyrelse og Etiske Komite.

Angrebene fra Houthierne på skibe i det Røde Hav har gjort det endnu vanskeligere for de lokale virksomheder. Vores lokale partner, Yemen Journey, der drives af et dansk-yemenitisk ægtepar, knokler for at få vores næste sending afsted. Håber I fortsat vil bakke op.

Vi handler for fred.

Opdatering:

Med virkning fra den 16. februar 2024 har USA udpeget Houthi-bevægelsen som en terrororganisation. Retningslinierne fra den amerikanske myndighed (OFAC) om sanktionerne stadfæster at det omfatter transaktioner med Houthi-bevægelsen som politisk aktør og understreger, at der er en undtagelse  for humanitære indsatser og samhandel. Forbuddet mod transaktioner gælder heller ikke for den lokale administration, selv hvis den lokale administrative myndighed er under ledelse af en person fra Houthi-bevægelsen.

FN og de internationale NGOere kan derfor fortsat operere i de Houthi-kontrollerede områder. og det samme kan warfair. De virksomheder vi handler med, har ikke noget med Houthi-bevægelsen at gøre. Hvis vores samhandel med Yemen eller vores partnere i Yemen skulle blive omfattet af sanktioner, stopper vi øjeblikkeligt. Vi drøfter løbende situationen med vores Etiske Komite senest på et møde afholdt d. 19. Februar 2024.. 

FAKTA

De varer vi får fra Yemen er:

warfair importerede i 2023 varer for 337.000 kr. fra Yemen. I 2022 var tallet 1,016,907 kr.

warfair er B corp certificeret og lever op til høje krav for etik og bæredygtighed.