Åbenhed

warfair går ind for åbenhed.

Her på siden findes information om, hvad vi arbejder for og står for. 

Klagemekanisme

Klager eller feedback i forbindelse med warfair aktiviteter eller adfærd, herunder hos medarbejdere og de virksomheder og organisationer som warfair handler med, kan sendes til complaints@warfair.dk. Klager behandles af den Etiske Komité. Yderligere information om klagemekanismen kan findes i warfair Complaints Mechanism - Policy and Procedure.

Due-diligence rapporter

For alle varer og virksomheder udarbejdes due diligence rapporter, der blandt andet omfatter besvarelse af et spørgeskema, søgninger og interview med stakeholders. Rapporterne godkendes af den Etiske Komité og offentliggøres i warfair.world.

Principper

warfair arbejder for Verdensmålene, særligt mål 1 (afskaf fattigdom), mål 8 (anstændige jobs and økonomisk vækst), mål 16 (fred, retfærdighed og ansvarlige institutioner) og mål 17 (partnerskaber for handling). Der er samtidig fokus på fredsopbygnings og statsopbygningsmålene, særligt mål 4 (økonomisk fremgang) under den International Dialog for Fredsopbygning og Statsopbygning.

warfair er B corp certificeret og dermed med i en familie af virksomheder som opfylder høje standarder for bæredygtighed.

warfair tilslutter sig og vil tilstræbe at følge Guiding Principles for Business and Human Rights og de humanitære principper i Core Humanitarian Standard herunder princippet om "do-no-harm" . 

warfair har en nul-tolerance politik overfor seksuelle overgreb og krænkelser og tilslutter sig ILO Konvention 190 (Violence and Harassment Convention) for at forbyde, forebygge og beskytte mod vold og overgreb herunder seksuelle overgreb og krænkelser.

warfair har underskrevet og tilstræber at implementere Womens Empowernment Principles.

warfair accepterer ikke og vil aktivt bekæmpe korruption, og vil tilstræbe at anvende internationale standarder for anti-korruption herunder Global Reporting Initiative (GRI 205: Anti-corruption) og rapporteringspraksis fra Global Compact

warfair vil udarbejde due-diligence rapporter for de enkelte produkter og partner med udgangspunkt i politikkerne ovenfor og standarderne udarbejdet af OECD/FAO og med hensyntagen til de særlige forhold i konfliktzoner jf. anbefalingerne fra International Alert. 

warfair vil ikke handle eller samarbejde med virksomheder eller partnere, der ikke overholder warfair Sanctions Policy.

warfair vil ikke modtage donationer eller finansielle bidrag, der ikke er i overensstemmelse med warfair Donation Policy.

Vedtægter

Vedtægter for warfair fra 2023 der fastsætter at, selskabets formål er at handle med kvalitetsvarer fra lande ramt af konflikt for at bidrage til indkomst, arbejde og fred og dermed have en væsentlig positiv indvirkning på samfundet og på bæredygtig udvikling. 

Regnskaber

Årsrapport og regnskaber vil blive gjort tilgængelige her:

Miljø og Klima

warfair vil tilstræbe at skabe forbedringer for både klima, natur og miljø både hos os selv og hos de virksomheder vi handler med.
Se klimaregnskabet nedenfor. Kompensation for udledninger vil ske gennem Klimaskovfonden. Klimaaftrykket for de enkelte varer kan, i det omfang informationen er tilgængelig, findes i warfair.world

Læs vores warfair Environmental Committment.
Se vores warfair Klimaregnskab og klimakompensation.

Personalehåndbog

Se warfair's personalehåndbog.

Fødevaresikkerhed

warfair er godkendt som importør af konventionelle, økologiske og fairtrade fødevarer.

Fødevarecertifikater, analyser og ingredienslister er tilgængelige i warfair.world.

Se mere om virksomheden warfair og hvem der står bag.