Klimaregnskab

warfair vil tilstræbe at skabe forbedringer for både klima, natur og miljø både hos os selv og hos de virksomheder, vi handler med.
 
Vi har brugt Klimakompasset til at udregne emissioner for 2022 fra scope 1 og 2.
Det er blevet opgjort til 9,51 ton CO2-ækvivalenter (CO2e). Størstedelen kommer fra strømforbrug til virksomhedens kølecontainer (5.7 grader) og svalerum (12-15 grader), som benyttes til at nedkøle og opbevare fødevarer. Derfor vil vi undersøge mulighederne for at nedbringe strømforbruget ifm. køling og opbevaring. 

Udregningerne af klimaaftryk fra Klimakompasset kan findes her.

Kulstofbinding ved skovrejsning beregnes af Klimaskovfonden over en periode på 100 år. warfair ApS ønsker dog, at modsvare vores udledninger ved kulstofbinding gennem skovrejsning inden år 2045 svarende til Danmarks mål for klimaneutralitet. Det betyder, at der i stedet for 29 m2 skov pr ton CO2e (Klimaskovfonden) skal plantes 132 m2 skov pr ton CO2e. Analyser fra Københavns Universitet, viser, at der skal plantes 74 m2 skov pr ton CO2e, hvis kulstofbindingen skal opnås inden 2045 i skov/læhegn med eg som dominerende art på jord af god bonitet.

warfair ApS bruger derfor som mål at plante 100 m2 skov pr ton CO2e med egetræer som dominerende art på jord af god bonitet. Da vi pt. kun har beregnet scope 1 og 2 fordobler, vi dog i 2023 skovplantningen til 200 m2 skov pr ton CO2e.

Omkostningen sættes ud fra den tilsvarende omkostning ved kompensation gennem Klimaskovfonden til 250 kr pr ton CO2e for en 100 års periode svarende til 862 kr pr 100 m2, hvis kulstofbindingen skal opnås inden 2045.

Beregningerne omkring kulstofbinding ved skovrejsning er dokumenteret her.

I det konkrete projekt plantes et læhegn på Vejgaard, Svinemosevej 7, 3670 Veksø ud til Brunhøjvej. Projektet gennemføres i efteråret 2023 og dokumenteres gennem indrapportering og indtegning på kort til Landbrugsstyrelsen ved udarbejdelsen af Fællesskema 2024. Betalingen dokumenteres årligt i årsrapporten fra warfair ApS.

Klimaaftrykket for de enkelte varer kan, i det omfang informationen er tilgængelig, findes i warfair.world

For 2023 vil vi bestræbe os på, også at gennemføre en udregning af vores klimaaftryk for de vigtigste elementer i scope 3. 

Læs vores warfair Environmental Committment.