Klimaregnskab

warfair vil tilstræbe at skabe forbedringer for både klima, natur og miljø både hos os selv og hos de virksomheder, vi handler med.
 
Vi har brugt Klimakompasset til at udregne emissioner for 2022 fra scope 1 og 2.
Det er blevet opgjort til 9,51 ton CO2-ækvivalenter (CO2e). Størstedelen kommer fra strømforbrug til virksomhedens kølecontainer (5.7 grader) og svalerum (12-15 grader), som benyttes til at nedkøle og opbevare fødevarer. Derfor vil vi undersøge mulighederne for at nedbringe strømforbruget ifm. køling og opbevaring. 

Udregningerne af klimaaftryk fra Klimakompasset kan findes her.

Kompensation for udledningen vil ske igennem et partnerskab med Klimaskovfonden. Kulstofbinding ved skovrejsning gennem Klimaskovfonden beregnes dog over en periode på 100 år. warfair ApS ønsker, at modsvare vores udledninger ved kulstofbinding gennem skovrejsning inden år 2045 svarende til Danmarks mål for klimaneutralitet. Analyser fra Københavns Universitet, viser, at der skal plantes 74 m2 skov pr ton CO2e, hvis kulstofbindingen skal opnås inden 2045 i skov/læhegn med eg som dominerende art på jord af god bonitet.

warfair ApS bruger som mål at plante 100 m2 skov pr ton CO2e med egetræer som dominerende art på jord af god bonitet. 

Beregningerne omkring kulstofbinding ved skovrejsning er dokumenteret her.

warfair bruger GLS som pakkeleverandør. GLS kompenserer for den CO2e-udledning, der er forbundet med leveringen.

Klimaaftrykket for de enkelte varer kan, i det omfang informationen er tilgængelig, findes i warfair.world

For 2023 vil vi bestræbe os på, også at gennemføre en udregning af vores klimaaftryk for de vigtigste elementer i scope 3. 

Læs vores warfair Environmental Committment.